Table 3

Bivariate Correlations

Scales sps sias Ahada dhads ego problem detach focus blame wish tension keep seek internal powerful
sps                            
sias **.799                            
ahads **.432 **.472                          
dhads **.399 **.412 **.596                        
ego **-.572 **-.459 **-.588 **-.614                      
problem n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.                    
detach n.s. n.s. n.s. *.206 **-.297 **.232                
Focus n.s. n.s. n.s. *-.220 n.s. **.677 n.s.                
blame *.204 n.s. **.285 **.309 **-.323 **.681 *.172 **.39              
wish **.301 **.253 **.317 **.316 **-.411 **.432 **.371 **.28 **.48            
Tension n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. **.374 **.552 **.44 **.36 **.470          
keep **.231 **.310 **.398 **.469 **-.373 **.390 **.330 *.195 **.40 **.534 **.326        
seek n.s. *-.208 n.s. *.-193 n.s. **.241 **.509 n.s. **.35 **.346 **.456 n.s.      
internal **-.331 *-.189 n.s. *-.219 **.302 n.s. **- n.s. n.s. **- n.s. n.s. n.s.  
Powerful
others
**.513 **.476 **.356 **.388 **-.517 n.s. **.262 n.s. **.25 **.297 *.190 **.342 n.s. *-.198  
chance **.474 **.429 **.408 **.403 **-.434 n.s. **.254 n.s. n.s. **.273 n.s. **.309 n.s. n.s. **.595